Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ -- ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ --ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ (Φώτος)

Υπόψη Κυρίου Καλλογερόπουλου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.Κ.Ε.
Αξιότιμοι Κύριοι της Περιφέρειας,

Κατά την ολιγοήμερη επιστροφή μου στην Ελλάδα επισκέφθηκα τα ‘’έργα’’ σας
στον ΧΥΤ Γραμματικού-Δήμου Μαραθώνα, και διαπίστωσα εργασίες αποκατάστασης
της κατεστραμμένης στεγάνωσης (μεμβρανών) αλλά και του επίσης κατεστραμμένου υποστρώματος (‘’αυγουλιέρες’’ , γεωύφασμα). Σχετικό 1
Σας υποβάλλω λοιπόν σχετικά τα εξής ερωτήματα.

1ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Ποιος πληρώνει γι’ αυτές τις επισκευές  (ο ανάδοχος ή/και ο ασφαλιστής του έργου, ή εσείς η Περιφέρεια Αττικής).
Ερωτώ διότι :
Στην προηγούμενη ανάλογη καταστροφή  που οφείλονταν σε κακή - σε πλημμελή στερέωση της στεγάνωσης εκ μέρους του εργολάβου η επισκευή καλύφθηκε οικονομικά από εσάς (την Π.Α.) ΚΑΙ όχι από τον Εργολάβο (ή της Ασφαλιστικής του) σαν συνέπεια αστοχίας εξασφάλισης της κατασκευής του απέναντι στις αναπόφευκτες  καιρικές συνθήκες.
Συνέβη δε τότε και το εξής επίσης αξιοσημείωτα παραπλανητικό.
Ο εργολάβος διεκδίκησε την πληρωμή αντικατάστασης της στεγάνωσης για περίπου 50 στρέμματα επιφάνειας- για να τον πληρώσει τελικά  η Περιφέρεια με επιμέτρηση για 20 στρέμματα εμφανιζόμενη έτσι σε κάποιον ανυποψίαστο σαν φύλακας του Δημοσίου Συμφέροντος.
Επίσης, τότε στην Έκθεση τους οι Επιθεωρητές περιβάλλοντος είχαν καλέσει τον εργολάβο να δηλώσει στοιχεία τήρησης  των προδιαγραφών αποθήκευσης συντήρησης - και διαχείρισης των θυλάκων στεγάνωσης ( Γεώπανα - στεγανωτικές μεμβράνες και αποσταγγιστικές μεμβράνες- αυγουλιέρες) καθότι τα υλικά αυτά κατασκευάζονται από πολυμερισμένες πρώτες ύλες οι οποίες απαιτούν αυστηρές συνθήκες φύλαξης και συντήρησης και με απ' ευθείας παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες  από-πολυμερίζονται και υφίστανται το φαινόμενο της φωτογήρανσης  (πολυκαιρισμού) , (weathering).
Ο λόγος για τον οποίο παρενέβη η τότε Δ/ΣΗ Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ήταν  διότι τα υλικά αυτά μεταφέρθηκαν στο κύτταρο σε τόπια- ρολά και παρέμεναν επί μήνες εκτεθειμένα  στις καιρικές συνθήκες,  και ακολούθως τοποθετήθηκαν στη γάστρα - ποιμένας του κυττάρου. Και παρέμειναν εκεί εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες για περισσότερα από 5 χρόνια.
 Συνεπώς τα υλικά αυτά ήταν ήδη  γερασμένα και δεν πληρούσαν  τις προδιαγραφές στεγάνωσης .
2ο ΕΡΩΤΗΜΑ

1/ Ποιός παρέλαβε την στεγάνωση αυτή το 2011 & 2012 …;
2/ Σε τι δοκιμές προέβησαν για να ελέγξουν αν τα υλικά αυτά κάλυπταν τις απαιτούμενες (και βάσει   σύμβασης - ΑΕΠΟ) προδιαγραφές ;
3/ Σε τι δοκιμές προέβησαν για να ελέγξουν αν εφαρμόστηκαν σωστά ;; (συγκολλήθηκαν) ;
3Ο ΕΡΩΤΗΜΑ
1/ Στις ‘’ΤΩΡΙΝΕΣ’’ επισκευές (που διεπίστωσα στις 24/11/17-25-11-2017- 26-11-2017- Σχετικό 1)έκαναν τους προβλεπόμενους ελέγχους στα υλικά αυτά πριν δώσουν εντολή στον εργολάβο να κάνει αντικατάσταση ;
2/ Έλεγξε κάποιος έγκριτος φορέας το Αργιλικό υπόστρωμα κάτω από την στεγάνωση;
3/ Σε τι κατάσταση είναι και σήμερα και αν επιτυγχάνονται οι τιμές υδροπερατότητας που οφείλει να έχει με βάση των Περιβαλλοντικών όρων ;;;;
4/ Ποιές προδιαγραφές έχει η  ‘’Νέα - στεγάνωση‘’ ;;; Και από που ελήφθει άδεια και με ποιά άδεια έγινε αυτή η αντικατάσταση της στεγάνωσηςμε την ‘’Νέα΄’’ η οποία διαφέρει από την εγκεκριμένη βάσει  της ΑΕΠΟ  ;;;
5/ Τι θα γίνει με τα απόβλητα υλικά που απομακρύνθηκαν και πως θα διαχειριστούν (θέλουμε αντίγραφο των πιστοποιητικό νόμιμης τελικής διάθεσης ).
6/ Και πόσο θα κοστίσει η όλη αντικατάσταση σε υλικά και σε εργασία και Ποιός θα πληρώσει το κόστος αυτό ;;;
 Επιτέλους θα αναζητηθούν κάποτε ευθύνες για όλου αυτού του Ελληνικού τύπου «Ταρζανιές» ;;;
Τελειώνοντας σας παραθέτουμε και τις εξής ΧΡΗΣΙΜΕΣ δύο (2) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1/ Πληροφορηθήκαμε για μια μελέτη που ανατέθηκε στο ΙΓΜΕ για την υδρογεωλογία της περιοχής.  Μήπως παράλληλα με την ευκαιρία  της αποκάλυψης του γεωλογικού υποστρώματος του κυττάρου και μαζί με δοκιμές υδροπερατότητας που Πρέπει να γίνουν από διαπιστευμένο ΦΟΡΕΑ,  Μας δίνεται η μοναδική ευκαιρία να κάνουμε και κάποιες διερευνητικές - μη καταστροφικές  γεωτρήσεις    επί του υποστρώματος του κυττάρου παρουσία εμπειρογνωμόνων- επιστημόνων της Επιλογής των κατοίκων (Δ.Δαμάσκος,  Γ.Παπαδοκοτσώλης, Α.Κελεπερτζής).  προκειμένου να απαντηθεί πέρα πάσης αμφιβολίας εάν
Υπάρχει ή Δεν υπάρχει ρηχή υδροφορία- υποκείμενος υδροφορέας…. ?

Σε ποιό βάθος εμφανίζεται….
Σε ποιά έκταση και ποιο όγκο ….;
Και  ποιά η υδροπερατότητα των υπέρ κείμενων της υδροφορίας στρωμάτων μέχρι την βάση του κυττάρου…
(Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα !)
Και τέλος

2/  Σας γνωρίζουμε ότι
Παραχωρούμε δωρεάν (στο ΙΓΜΕ , στους 3. Καθηγητές του Ε.Μ.Π. και σε οιονδήποτε άλλον που υιοθετεί την άποψη περί ανυπαρξίας ρέματος που διασχίζει το ΧΥΤΑ καθώς και στο ΣτΕ που πείστηκε από αυτούς όλους) τουλάχιστον 20 θεωρημένα σχέδια και χάρτες από τις μελέτες του έργου που έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια - την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την ΕΥΠΕ... στα οποία εμφανίζεται το Ρέμα μέσα στο ΧΥΤΑ και ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ φαρδιά πλατιά και με κεφαλαία γράμματα ως ΡΕΜΑ !!(κανονικά υπογεγραμμένο από τον ‘’μελετητή’’ και την ‘’επιβλέπουσα’’- ‘’εισηγήτρια’’ αρχή ΕΥΠΕ.). καθώς και το επίσημο έγγραφο (2015)δια παντός απ-ένταξης του έργου από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ως ΜΗ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ως αντίθετο με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
Με Εκτίμηση
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΓΚΙΚΑΣ 
Φωτο σημερινής κατάστασης Νοέμβριο 2017
Φωτο σημερινής κατάστασης Νοέμβριος 2017
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
ΠΡΟΣ
Υπόψη Κυρίου Καλλογερόπουλου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ.Ε.Κ.Ε.
ΑΘΗΝΑ
&
Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
&
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
&
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Πηγή Κ. Γκίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε τι σκέφτεσε ...