Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πρόγραμμα Επιτροπής Αναφορών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πρόγραμμα Επιτροπής Αναφορών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ε.ΚPRELIMINARY DRAFT PROGRAMME

Please note that the details of the programme may be changed depending on availability and input from petitioners, authorities, participants and EU staff in Greece.

Objective:

The Committee on petitions has received several petitions (see list attached) from Greek citizens on non-compliance by the Greek authorities with EU waste disposal criteria and procedures in connection with the projected landfill site near Megalopoli in the Peloponnese region. This mission will usefully enable the Committee to follow-up and verify issues on which the Parliament has deliberated on the basis of the report by Mr Carlos Iturgaiz, on behalf of the Petitions Committee, on the application of the Waste Management Directive.
Some of the petitioners have already attended meetings of our committee and have had the occasion to present their views to the Members. They regard the establishment of these waste sites as an infringement to the provisions of Council Decision 2003/33/EC establishing criteria and procedures for the acceptance of waste and landfills pursuant to Article 16 and Annex II to Directive 1999/31/EC.
The petitioners are concerned that landfills (in several areas such as near Megalopoli, Grammatiko and on Corfu) are moreover hazardous to the health of the local population, that they pollute the surrounding waters and damage the environment.

Interpretation: Greek, English, Spanish
Tuesday 17/09/2013
Evening
flight by Aegean airlines
11:45 - 16:10
or
20:15 - 00:45

Travel time Brussels - Athens


Overnight in Athens

Hotel in Athens
N.J.V. ATHENS PLAZA
2, Vas. Georgiou A,
Constitution Square (Syntagma),
105 64 Athens,
Greece
  +30 210 33 52 400
 +30 210 32 35 856
e-mail:   welcome@njvathensplaza.gr
Wednesday 18/09/2013

Morning
09.00 - 10.00

10.15 - 11.45


12:00 - 12:30
12:30 - 12:45
Athens Information Office
Meeting with petitioners, Professors
Ministry of Environment
Meeting with senior officials from the
Ministry of Environment
Ministry of Internal Affairs
Ministry of Economic Development
Petitioners
Inspectors
Meeting with the Minister (private)
Press point
Afternoon
13:00 - 14:00

14:30 - 17:15

17:30 - 19:30
travel to Grammatiko (50km)

Meetings with regional authorities
Site visit - Grammatiko landfill
- Petition 0078/07  by Mavroudis Voridis on construction of a refuse tip in part of eastern Attica
- Petition  0573/2011 by Konstantinos Papadigenopoulos bearing 2220 signatures, on serious errors and omissions in the environmental impact assessment for the proposed landfill site at Mavro Vouno Grammatikou, and the associated infringement of EU environmental legislation

travel to Tripoli (190 km)

Evening
free evening
overnight - Tripoli

Hotel in Tripoli
Mainalon in Tripoli (Arcadia)


Plateia Areos 22100 Tripoli

 0030 27010 230 300
e-mail: mainalon@otenet.gr


Thursday 19/09/ 2013

Morning
08:30 - 09:00

09:00 - 09:45

09:45 -10:30

10:30 - 12:00
12:15 - 13:15

13:30 - 16:30

travel to Megalopoli

Mayor -Town hall

Meeting with the regional authorities

Site visit

- Petition 0978/2008 by Panagiotis Bouras on behalf of the Megalopoli municipal council, on non-compliance by the Greek authorities with EU waste disposal criteria and procedures in connection with the projected landfill site near Megalopoli in the Peloponnese region of Greece
- Petition 1152/2010 by Georgios Toussas  on behalf of the Greek Communist Party (KKE), on environmentally damaging activities in the Ermioni municipality of the north-western Peloponnese


Lunch break

Travel to Athens airport possibly via Fyli (220 km)
Afternoon
flight by Aegean airlines

18:40 - 19:40
flight Athens - Corfu


Evening
free evening
overnight Corfu

Hotel in Corfu
Ariti Hotel

Nafsikas 41,
Kanoni Corfu
Corfu 49100 Greece
+30 26610 33885-8
+30 26610 33889
Friday 20/09/2013

Morning
07.30 - 08:30

08:30 - 09:15

09.15 - 10.15

10:15 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 12:45

13:00 - 14:0014:00 - 15:00

taxi boat Kerkyra-Plataria

travel Plataria to Paramithia (40km)

Meeting with the regional authorities

travel Paramithia to Karvounari (10km)

Site visit Karvounari

travel Paramithia to Plataria (40km)

taxi boat Plataria - Lefkimi

Site visit
Meeting with regional authorities

- Petition 0212/2008 by Ioannis Papadopoulos (Belgian), on the creation of landfill sites


travel Lefkimi to Corfu airport (40km)
Afternoon / Evening
flight by Aegean airlines
17:00 - 18:40
Travel time to Brussels, Belgium
Corfu-Brussels


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι λεπτομέρειες του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των αναφερόντων, των αρχών, των συμμετεχόντων και του προσωπικού της ΕΕ στην Ελλάδα.

Σκοπός:
Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει πολλές αναφορές (βλ. συνημμένο κατάλογο) από Έλληνες πολίτες σχετικά με τη μη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με τα κριτήρια της ΕΕ για την διάθεση των αποβλήτων και τις διαδικασίες σε σχέση με την προβλεπόμενη κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου. Η αποστολή αυτή θα επιτρέψει επωφελώς στην Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει θέματα για τα οποία το Κοινοβούλιο έχει κρίνει, με βάση την έκθεση του κ. Carlos Iturgaiz, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Μερικοί από τους αναφέροντες έχουν ήδη παρακολουθήσει συνεδριάσεις της επιτροπής μας και είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους στα μέλη. Θεωρούν τη δημιουργία αυτών των χώρων αποβλήτων ως παράβαση των διατάξεων της απόφασης του Συμβουλίου 2003/33/ΕΚ για τη θέσπιση κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.
Οι αναφέροντες ανησυχούν ότι οι χώροι υγειονομικής ταφής (σε διάφορες περιοχές, όπως κοντά στη Μεγαλόπολη, στο Γραμματικό και στην Κέρκυρα), επιπλέον, είναι επικίνδυνοι για την υγεία του τοπικού πληθυσμού, ότι μολύνουν τα γύρω νερά και βλάπτουν το περιβάλλον.
 Τρίτη 17/09 /2013 Απόγευμα
Αναχώρηση με την Aegean Airlines από Βρυξέλλες για Αθήνα.
Διανυκτέρευση στην Αθήνα
Τετάρτη 18/09 /2013
 Πρωί
 09.00 -10.00: Αθήνα Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Συνάντηση με τους αναφέροντες και καθηγητές
10.15 – 11.45:  Υπουργείο Περιβάλλοντος
Συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους από:
-Υπουργείο Περιβάλλοντος
-Υπουργείο Εσωτερικών
-Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης
Συνάντηση με τους αναφέροντες
Συνάντηση με τους Επιθεωρητές
12.00 – 12.30:  Συνάντηση με τον Υπουργό (ιδιωτικά)
Απόγευμα
13.00 – 14.00: μετάβαση στο Γραμματικό (50km)
14.30 – 17.15: Συναντήσεις με τις περιφερειακές αρχές
Επιτόπια επίσκεψη  στον ΧΥΤΑ Γραμματικού
- Αναφορά 0078/07 του Μαυρουδή Βορίδη, σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων σε τοποθεσία της Ανατολικής Αττικής
- Αναφορά 0573/2011 του Κωνσταντίνος Παπαδιγενόπουλου, που φέρει 2220 υπογραφές, σχετικά με σοβαρά λάθη και παραλείψεις κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον προτεινόμενο ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού και η σχετική παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ
Απόγευμα
17.30 – 19.30:  μετάβαση στην Τρίπολη (190 χιλιόμετρα).

  • Πέμπτη 19/09/ 2013 Μεγαλόπολη 10:30 - 12:00
  • Παρασκευή 20/09/2013 Κέρκυρα Καρβουνάρι Λευκίμη 10:30 - 11:3
Σχετικά:

Στον ΧΥΤΑ Γραμματικού Μαραθώνα για έλεγχο, επιτροπή Ευρωβουλευτών στις 18 Σεπτεμβρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ”