Με αφορμή τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, που πλέον αποτελεί πηγή ρύπανσης, αλλά και τον υπό κατασκευή του Γραμματικού, ο Νίκος Χουντής ζήτησε την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να αποφεύγονται κατασκευαστικές αστοχίες, αλλά και να γίνεται αποτελεσματική η διοχέτευση πόρων.